İçsel Doğum

İçsel Doğum dürüst ve bütünsel bir doğum desteği ve doğuma hazırlık rehberliği ihtiyacından doğmuştur. Julia (link to About Julia pg) 10 yılı aşkın bir süre Amerika ve Türkiye’de doula, doğuma hazırlık rehberi, hamile ve lohusa masaj uzmanı ve emzirme danışmanı olarak çalıştıktan sonra İçsel Doğum’u kurmaya karar vermiştir. İçsel Doğum’un çalışma metodları ve felsefesinin temelleri, Birthing From Within’in doğuma hazırlık eğitimlerine getirdiği yenilikçi yaklaşımlara dayanmakla birlikte, Julia’nın DONA ve Heart and Hands Midwifery School doula eğitimlerinden edindiği birçok pratik öğeyi de barındırır.

İçsel Doğum’un sertifikalı doğum ve lohusa doulaları, bilinen en yoğun eğitim programlarından birini tamamlar. Her biri 8’er gün teorik eğitim alır, online çalışma ve değerlendirmelerde bulunur, en az 6 doğuma katılır veya 21 lohusa ziyareti gerçekleştirir. Bunların yanı sıra kişisel gelişimlerini sürdürmek ve bunun dışarıya en verimli biçimde yansıtmak üzerine de taahhütte bulunurlar. İçsel Doğum eğitiminin başarıyla tamamlanmasından sonra doulalar Birthing From Within’den de sertifika almaya hak kazanırlar.

İçsel Doğum Doğuma Hazırlık Rehberleri, sertifika almaya hak kazanabilmek için 16 günlük bir teorik eğitim alırlar. Bunun dışında doğumlara katılmaları, lohusa ziyaretleri yapmaları ve en azından 3 ayrı doğuma hazırlık sınıfına rehberlik etmeleri gerekir. İçsel Doğum Sertifikalı Doğuma Hazırlık Rehberleri, Birthing From Within’in ileri seviye eğitimlerine katılmaya da hak kazanırlar.

İçsel Doğum’un genişleye ailesinin doğum ve lohusa doulaları ile doğuma hazırlık rehberlerine İstanbul’dan Fethiye’ye, Manisa’dan Kayseri’ye Türkiye’nin birçok ilinde ulaşabilirsiniz. İngilizce konuşan bir doula veya doğuma hazırlık rehberi bulmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayınız. (link to doulas)