İçsel Doğum

İçsel Doğum, dürüst ve bütünsel bir doğum desteği ve doğuma hazırlık rehberliği ihtiyacından doğmuştur. Julia Steils Paçacıoğlu, 10 yılı aşkın bir süre Amerika ve Türkiye’de doula, doğuma hazırlık rehberi, hamile ve lohusa masaj uzmanı ve emzirme danışmanı olarak çalıştıktan sonra İçsel Doğum’u kurmaya karar vermiştir. İçsel Doğum’un çalışma metotları ve felsefesinin temelleri, Birthing From Within’in doğuma hazırlık eğitimlerine getirdiği yenilikçi yaklaşımlara dayanmakla birlikte, Julia’nın DONA ve Heart and Hands Midwifery School doula eğitimlerinden edindiği birçok pratik öğeyi de barındırır.

İçsel Doğum’un sertifikalı doğum ve lohusa doulaları, bilinen en yoğun eğitim programlarından birini tamamlar. Her biri 8’er gün teorik eğitim alır, online çalışma ve değerlendirmelerde bulunur, en az 6 doğuma katılır veya 21 lohusa ziyareti gerçekleştirir. Bunların yanı sıra kişisel gelişimlerini sürdürmek ve bunun dışarıya en verimli biçimde yansıtmak üzerine de taahhütte bulunurlar.

İçsel Doğum Doğuma Hazırlık Rehberleri, sertifika almaya hak kazanabilmek için 16 günlük bir teorik eğitim alırlar. Bunun dışında doğumlara katılmaları, lohusa ziyaretleri yapmaları ve en azından 3 ayrı doğuma hazırlık sınıfına rehberlik etmeleri gerekir. İçsel Doğum Sertifikalı Doğuma Hazırlık Rehberleri, Birthing From Within’in ileri seviye eğitimlerine katılmaya da hak kazanırlar.

İçsel Doğum’un genişleyen ailesinin doğum ve lohusa doulaları ile doğuma hazırlık rehberlerine İstanbul’dan Fethiye’ye, Manisa’dan Kayseri’ye Türkiye’nin birçok ilinde ulaşabilirsiniz.