İçsel Doğum Hakkında


İçsel Doğum, Türkiye’de bütünsel bir doğum desteği ve doğuma hazırlık rehberliği ihtiyacından doğmuştur. Julia Steils Paçacıoğlu, 10 yılı aşkın bir süre Amerika ve Türkiye’de doula, doğuma hazırlık rehberi, hamile ve lohusa masaj uzmanı ve emzirme danışmanı olarak çalıştıktan sonra İçsel Doğum’u kurmaya karar vermiştir. İçsel Doğum’un çalışma metotları ve felsefesinin temelleri, Birthing From Within’in doğuma hazırlık eğitimlerine getirdiği yenilikçi yaklaşımlara dayanmakla birlikte, Julia’nın DONA ve Heart and Hands Midwifery School doula eğitimlerinden edindiği birçok pratik öğeyi de barındırır.

İçsel Doğum’un sertifikalı doğum ve lohusa doulaları, bilinen en yoğun eğitim programlarından birini tamamlar. Her biri 290 saatlik teorik ve pratik eğitim alır, online çalışma ve değerlendirmelerde bulunur ve stajyer olarak en az 6 doğuma katılır veya 20 lohusa ziyareti gerçekleştirir. Bunların yanı sıra kişisel gelişimlerini sürdürmek ve doulalık yeteneklerini desteklemek için ileri seviye eğitimlere katılmaya devam ederler.

İçsel Doğum Doğuma Hazırlık Rehberleri, sertifika almaya hak kazanabilmek için 290 saatlik doula eğitimini tamamladıktan sonra 90 saatlik teorik ve pratik eğitim alırlar. Bunun dışında doğumlara katılmaları, lohusa ziyaretleri yapmaları ve en azından 3 ayrı doğuma hazırlık sınıfına stajyer olarak rehberlik etmeleri gerekir.

İçsel Doğum’un genişleyen ailesinin doğum ve lohusa doulaları ile doğuma hazırlık rehberlerine İstanbul’dan Adana’ya, İzmir’den Mardin’e Türkiye’nin birçok ilinde ulaşabilirsiniz.