İçsel Doğum Etik, Mahremiyet ve Gizlilik Kuralları


İçsel Doğum olarak hamilelik, doğum ve lohusalık süreçleri boyunca mahremiyetin korunmasına çok önem veriyoruz. Bu sebeple tüm doulalarımız yüksek etik standartlara bağlı olarak hizmet verirler ve aşağıda yer alan şartlara uyacaklarını taahhüt ederek çalışmaya başlarlar.

İçsel Doğum Etik, Mahremiyet ve Gizlilik Kuralları Sözleşmesi
"Bir doula olarak, etik kuralların ve birlikte çalıştığımız ailelerin mahremiyetinin çok önemli olduğunu biliyorum. Desteklediğimiz aileler en kutsal, en özel anlarını bizimle paylaşıyorlar ve bu güvene saygı duyuyorum. Bununla birlikte, doğum ekibinin bir parçası olarak çalışırken kendimi ve Türkiye’deki diğer doulaları olabildiğince doğru bir şekilde temsil etmenin, doulaların varlığı için çok önemli olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla, aşağıdaki etik kuralları ve mahremiyet ile ilgili noktaları tamamen anlıyorum, katılıyorum ve doula olarak çalışırken uygulamaya söz veriyorum:"

Uygulama Sınırları
1. "Doula olarak çalışırken uygulama sınırlarımın hamilelik, doğum ve lohusa süreçlerinde fiziksel, duygusal ve bilgisel destek vermekle sınırlı olduğunu anlıyorum."

2. "Doula olarak benim vajinal muayene yapmam, ceninin kalp atışını dinlemem ve başka herhangi bir tıbbi uygulama ya da bilgilendirme yapmam uygulama sınırlarım dışındadır ve dolayısıyla bunları yapmıyorum."

3. "Doula olarak ben tercüme ihtiyacı bulunan durumlar dışında gebe ve ailesi yerine hastane personeliyle konuşmam; hamilelik, doğum ve lohusalık sürecinde gebe ve ailesi adına karar vermem."

4. "İçsel Doğum Doula Sertifikası bana sadece doğum doulalığı yapma hakkı verir. Lohusa doulalığı yapma; doğuma hazırlık rehberliği yapma; herhangi bir kimseye doula veya doğuma hazırlık rehberliği eğitimi verme; tıbbi/psikolojik danışmanlık veya emzirme danışmanlığı yapma hakkı vermez."

5. "İçsel Doğum Lohusa Doulası Sertifikası, sadece lohusa doulalığı yapmama hak verir. Doğum doulası olarak doğumlara katılma; doğuma hazırlık rehberliği yapma; herhangi bir kimseye doula veya doğuma hazırlık rehberliği eğitimi verme; tıbbi/psikolojik danışmanlık veya emzirme danışmanlığı yapma hakkı vermez."

6. "İçsel Doğum Doğuma Hazırlık Rehberi Sertifikası, sadece doğuma hazırlık rehberliği yapmama hak verir. Doğum doulası olarak doğumlara katılma, lohusa doulalığı yapma; herhangi bir kimseye doula veya doğuma hazırlık rehberliği eğitimi verme; tıbbi/psikolojik danışmanlık veya emzirme danışmanlığı yapma hakkı vermez."

Profesyonel Tavırlar
1. "Doula olarak çalışırken, kendimi, doulalığı ve İçsel Doğum’un güvenilirliğini korumak için, belirli profesyonel ve etik standartlara uyuyorum. Örnek olarak aşağıdakileri alıyorum:

Çalıştığım alanlarda sadece kendimi değil, tüm doulaları temsil ettiğimi bildiğim için, hem ailelere hem de çalışma arkadaşlarıma saygı duyarak temiz, rahat ve uygun kıyafetler giymeye özen gösteriyorum.
Gebeyle, ailesiyle, doktorlarla, hemşirelerle, ebelerle ve tüm diğer hastane personeliyle saygılı ve profesyonel bir şekilde iletişim kuruyorum.
Gebelerle ve ailelerle çalışırken, çalışma koşullarımı çok net bir şekilde açıklıyorum ve yaptığımız anlaşmaya uymak için elimden geleni yapıyorum.
Anlaşmamızda yer almayan veya beklenmedik durumlarda ise, herkes için uygun olabilecek çözümler üretmek için çalışıyorum.
Hastaneye vardığımda, tüm ilgili hastane personeline kendimi doula olarak tanıtıyorum.
Hastane, doktorlar, hemşireler, ebeler ve diğer doula arkadaşlarım hakkındaki kişisel yorumlarım ve gözlemlerim ile ilgili konuşmuyorum, paylaşımda bulunmuyorum."

2. "Doula olarak ben, İçsel Doğum’un belirlediği yüksek standartlar gereğince sertifikamı aldıktan sonra da kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bunun için eğitimlere katılıyor; hamilelik, doğum, lohusalık ve emzirme gibi konularda yapılan güncel çalışmaları ve uluslararası sağlık örgütlerinin açıklamalarını takip ediyor ve diğer doulalarla bilgi paylaşımında bulunuyorum."

3. "Doula olarak ben, asıl sorumluluğumun gebenin ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için gerekli adımları atmak olduğunu biliyorum."

4. "Doula olarak ben, gebeyi ve ailesini bilinçli bir şekilde kendi kararlarını alabilmeleri yönünde tarafsız olarak destekliyorum."

5. "Eğitim süreci boyunca ve sertifikamı alana kadar aileler, doğum profesyonelleri ve medya mensupları ile konuşurken ve sosyal medyada kendimi öğrenci veya stajyer doula olarak tanıtıyorum."

Gizlilik Standartları
1. "Doula olarak ben, desteklediğim ailelerin mahremiyetini koruyorum. Hamilelikte, doğum sürecinde ve lohusalıkta geçen olayları veya öğrendiğim bilgileri saklı tutuyorum. Kişisel bloglar, forumlar ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile hastanede yapılan konuşmalarda da bu gizliliği koruyorum. Fotoğrafların, anne ağızından yazılmış doğum hikayelerinin ve benzeri içeriklerin ancak annenin yazılı ve imzalı izniyle ve doğumdan en az 16 hafta sonra paylaşılabileceğini biliyorum."

2. "Herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle, gebenin herhangi bir hamilelik, doğum veya lohusalık öyküsüyle ilgili detayları paylaşmadan önce gebe ve ailesinden imzalı izinlerini istiyorum."

3. "Profesyonel gelişim için, eğitim amacıyla veya destek almak için; gebenin hamilelik, doğum veya lohusalık ile ilgili özel detaylarını isimsiz olarak paylaşabilirim. Gebenin ismini ancak imzalı onayı varsa kullanıyorum."

4. "Kendimi başka doğum profesyonelleri ile gebeden izin alınmadığı halde gereksiz bilgi ve içerik paylaşımına dahil bulursam, konuşmacıları uyarıyorum veya sohbeti bırakıyorum."

Yaptırım Politikası
"İçsel Doğum Etik ve Mahremiyet Kuralları’na uymamamın, İçsel Doğum ile ilişiğimin kesilmesine ve/veya sertifikamın geçersiz kılınmasına sebep olabileceğini anlıyorum."